USTALENIE CZASU NAŚWIETLANIA

Z łatwością można ocenić, że prawidłowe naświe­tlenie leży np. pomiędzy 4 i 8 sekundami. W celu dokładniejszego okreś-* lenia czasu naświetlenia wykonuje się jeszcze jedną lub dwie próby z naświetleniem np. przez 6 sekund lub przez 5 i 6 h sekundy. Czas na­świetlenia, dający najlepszy wynik, stosuje się następnie do wykonania kopii całego negatywu na tym samym papierze. Jeśli nawet najkrótszy lub najdłuższy czas naświetlenia nie daje zadowalającego wyniku, powta­rza się próby, odsuwając lampę na większą odległość lub przesłaniając żarówkę i kopiarce arkuszem bibułki, albo przedłużając czas naświetle­nia do 32 lub nawet do 64 sekund.Ustalenie prawidłowego czasu naświetlenia papieru powinno się od­bywać oddzielnie dla każdego, nowego negatywu i nowego papieru aż do nabrania takiej wprawy, że zaczyna się go oceniać intuicyjnie na pod­stawie obejrzenia obrazu negatywowego lub naświetlenia i wywołania jednej próbki.

Dzień dobry. Nazywam się Arkadiusz Kozacki. Jest to mój autorski blog, na których chce ukazywać wszelaką wiedzę techniczną , której doświadczyłem przez lata mojego życia. Chciałby, aby dyskusję nie gasły w komentarzach!