PODCZAS OPRAWIANIA

Podczas oprawiania ulegają one łatwo zabrudzeniu palcami i mają wielką ten­dencję do przyciągania kurzu, który dostaje się pomiędzy nie a przezro­cze i jest rażąco widoczny w powiększeniu na ekranie. Pozbycie się naj­mniejszych pyłków kurzu sprawia często duże trudności, podobnie jak usunięcie pierścieni Newtona. Dalszą trudność stanowi pokrywanie się długo przechowywanych, oprawionych w ramki szkiełek obustronnym, białawym nalotem, który przeszkadza w projekcji. Pozbycie się tego nalo­tu wymaga otworzenia ramek, wyjęcia przezroczy I szkiełek, umycia i wy­suszenia szkiełek oraz powtórnego oprawienia przezroczy. Jest to kłopo­tliwe i zabiera dużo czasu, a poza tym stwarza nowe okazje do poryso­wania lub zabrudzenia przezroczy.

Dzień dobry. Nazywam się Arkadiusz Kozacki. Jest to mój autorski blog, na których chce ukazywać wszelaką wiedzę techniczną , której doświadczyłem przez lata mojego życia. Chciałby, aby dyskusję nie gasły w komentarzach!