MĘTNIENIE WYWOŁYWACZY

Pierwsze z nich stabilizują zasadowość roztworu podczas jego zużywania się I utrzymują w przybliżeniu stałą szybkość wywoływania, a drugie – powstrzymują wywoływanie nie naświetlonych ziarn soli srebra i hamują występowanie zadymienia. Jest to szczególnie cenne przy wywoływaniu bardzo energicznym i przedłużonym oraz w przy­padku wywoływania starych i skłonnych do zadymienia materiałów świa­tłoczułych. Jako substancje buforowe stosuj się> cytrynian trójsodowy, fosforan dwusodowy, kwaśny węglan sodowy, a jako antyzadymiacze — bromek potasowy lub znacznie silniej działające substancje organiczne, np. benzotriazol i inne podobne. Mętnieniu wywoływaczy sporządzonych na przegotowanej wodzie wo* dociągowej zapobiega dodatek około 2 g na litr calgonu lub soli trój- sodowej kwasu wersenowego (symbol angielski – EDTA Nas), które two­rzą z różnymi solami, zawartymi w wodzie, łatwo rozpuszczalne związki nie mętniejące od dodatku siarczynu sodowego i węglanu sodowego.

Dzień dobry. Nazywam się Arkadiusz Kozacki. Jest to mój autorski blog, na których chce ukazywać wszelaką wiedzę techniczną , której doświadczyłem przez lata mojego życia. Chciałby, aby dyskusję nie gasły w komentarzach!