Kategoria: Fotografia

ZDJĘCIA AMATORSKIE W OŚWIETLENIU DZIENNYM

Kombinacja światła słonecznego ze światłem rozproszonym, występu­jąca w każdym dniu słonecznym, tworzy plastyczne oświetlenie i cienię podkreślajqce kształt oraz rozkład przedmiotów w przestrzeni. Najmniej plastyczne jest oświetlenie słoneczne w południe, zwłaszcza w krajach podzwrotnikowych, a najbardziej plastyczne i kontrastowe – w (ecie, w późnych godzinach popołudniowych. Do fotografowania krajobrazów architektury najkorzystniejsze jest górno-boczne światło niezbyt wysoko stojącego słońca. Do zdjęć detali architektury i zabytków, np. płasko­rzeźb, wypukłych lub wklęsłych reliefów na kamiennych tablicach itp. nadaje się szczególnie boczne, kontrastowe oświetlenie słoneczne.

Dzień dobry. Nazywam się Arkadiusz Kozacki. Jest to mój autorski blog, na których chce ukazywać wszelaką wiedzę techniczną , której doświadczyłem przez lata mojego życia. Chciałby, aby dyskusję nie gasły w komentarzach!

CZEKANIE SIĘ OPŁACA

Czę­sto opłaca się czekać kilka godzin, aby sfotografować płaszczyznę zabyt­kowego domu lub płaskorzeźbę w chwili, gdy zaczyna ją oświetlać z uko­sa słońce. Ostre światło słoneczne jest również niewskazane do fotogra­fowania portretów,’grup i detali architektury, jeśli świeci z poza aparatu fotograficznego wprost na twarze i ściany. Znikają wówczas wszystkie szczegóły w jasnych częściach przedmiotów i zamiast twarzyjub detali ściany otrzymuje się na pozytywie równomiernie, białe plamy.Również niewskazane jest (przynajmniej dla początkujących) fotogra­fowanie „pod słońce”, które prowadzi do bardzo dużych kontrastów i do straty szczegółów w cieniach lub w światłach obrazu.

Dzień dobry. Nazywam się Arkadiusz Kozacki. Jest to mój autorski blog, na których chce ukazywać wszelaką wiedzę techniczną , której doświadczyłem przez lata mojego życia. Chciałby, aby dyskusję nie gasły w komentarzach!

JASNE PLAMY

Często powstają przy tym jasne plamy na pozytywach, spowodowane odblaskami światła w obiektywie, albo ogólne zamglenia całego obrazu. Przykładem takiego zdjęcia może być grupa umieszczona na tle zachodzącego słońca. Mie­szane światło słońca i niebieskiego nieba pozwala wzmacniać kontrasty oświetlenia i cleni przez nakładanie filtrów świetlnych na obiektyw apa­ratu. Największe kontrasty otrzymuje się z filtrem czerwonym, którego używa się także do tłumienia zamglenia odległych części krajobrazu. Zwiększenie kontrastów znika, gdy barwa nieba zmienia się z niebieskiej na szarą. Jeśli efekt zamglenia dali (czyli tzw. „perspektywa powietrzna”) jest potrzebny do podkreślenia odległości, np. pomiędzy pasmami gór, stosuje się filtry jasnożółte lub fotografuje się bez filtrów.

 

Dzień dobry. Nazywam się Arkadiusz Kozacki. Jest to mój autorski blog, na których chce ukazywać wszelaką wiedzę techniczną , której doświadczyłem przez lata mojego życia. Chciałby, aby dyskusję nie gasły w komentarzach!

ZDJĘCIA BARWNE W OŚWIETLENIU DZIENNYM

Do fotografii barwnej nadaje się najlepiej letnia pogoda słoneczna 0   niebieskim niebem, gdy słońce znajduje się w przybliżeniu na połowie drogi pomiędzy południem i wschodem lub zachodem. Filmy odwracalne barwne, naświetlone w południe, tworzą obrazy zbyt niebieskie , a blisko wschodu lub zachodu słońca – zbyt pomarańczowoczerwone ). Nie odnosi się to do zdjęć samego wschodu lub zachodu słoń­ca i zorzy, które są bardzo efektowne i naturalne. Warunki naświetlenia takich zdjęć zmieniają się bardzo szybko i muszą być wyznaczane za po­mocą światłomierza.

 

Dzień dobry. Nazywam się Arkadiusz Kozacki. Jest to mój autorski blog, na których chce ukazywać wszelaką wiedzę techniczną , której doświadczyłem przez lata mojego życia. Chciałby, aby dyskusję nie gasły w komentarzach!