Kategoria: Fotografia

CZEGO UNIKAĆ?

Unikamy w miarę możności obrazów symetrycznych i jednoplanowych, tj. przedstawiających przedmioty lub ich zgrupowania znajdujące się w jednakowej odległości od aparatu, np. daleki łańcuch gór z pustym polem na pierwszym planie, morze i niebo bez fragmentu brzegu lub choćby sylwety statku, żaglówki czy innego obiektu, grupy symetrycznie ustawianych osób na tle bezchmurnego nieba lub ściany domu . Takie obrazy robią wrażenie płaskich i smutnych, zwłaszcza gdy zostały wykonane w świetie rozproszonym, na przykład w dzień pochmurny.

Dzień dobry. Nazywam się Arkadiusz Kozacki. Jest to mój autorski blog, na których chce ukazywać wszelaką wiedzę techniczną , której doświadczyłem przez lata mojego życia. Chciałby, aby dyskusję nie gasły w komentarzach!

OSOBY I ZWIERZĘTA

Szczególnie ożywia obraz wpro­wadzenie do niego osób, zwierząt lub pojazdów (tzw. sztafażu) i od­bicia przedmiotu w wodzie .Jeśli na zdjęciach architektury brakuje bliskich i dalekich planów, na- leży fotografować budynki nieco z boku, tak aby ich ściany były przed­stawione w skrócie perspektywicznym, co stwarza wrażenie bryłowatości przedmiotu. Główne linie pionowe przechodzące przez intuicyjnie wy­czuwalny „środek ciężkości” budynku, lub utworzone przez przecięcie się głównych ścian, powinny być na obrazie pionowe, choćby nawet inne linie pionowe tego budynku wskutek skrótu perspektywicznego zbiegały się do góry lub do dołu .

Dzień dobry. Nazywam się Arkadiusz Kozacki. Jest to mój autorski blog, na których chce ukazywać wszelaką wiedzę techniczną , której doświadczyłem przez lata mojego życia. Chciałby, aby dyskusję nie gasły w komentarzach!

OŚWIETLENIE PRZEDMIOTU ZDJĘCIA

Decydujący wpływ na efekt obrazu wywiera sposób oświetlenia przed­miotu zdjęcia. Należy przy tym odróżniać oświetlenie dzienne i sztuczne. Oświetlenie dzienne podczas pogody słonecznej tworzy się z kombinacji bezpośredniego światła słonecznego, którego promienie biegną prawie równolegle (światło skierowane) oraz światła rozproszonego w atmosfe­rze, w chmurach i przez odbicie od jasnych przedmiotów (światło rozpro­szone). W tym układzie przeważa duże natężenie światła słonecznego, które tworzy wyraźne cienie i znaczne kontrasty oświetlenia przedmiotów trójwymiarowych, zależne od kierunku padania promieni.

Dzień dobry. Nazywam się Arkadiusz Kozacki. Jest to mój autorski blog, na których chce ukazywać wszelaką wiedzę techniczną , której doświadczyłem przez lata mojego życia. Chciałby, aby dyskusję nie gasły w komentarzach!

UDZIAŁ ŚWIATŁA

Udział światła rozproszonego jest tu o wiele mniejszy, riiż w świetle dziennym i dlatego tworzq się duże kontrasty oraz silne cienie na oświe­tlonych obiektach. Podobne jest oświetlenie dzienne we wnętrzach, gdy światło pada jednostronnie z okien. Duża kontrastowość takiego oświe­tlenia jest na ogół niekorzystna, zwłaszcza w fotografii barwnej r portre­towej, wymagajqcej oświetlenia bardziej rozproszonego, tworzącego ła­godne przejścia pomiędzy światłami i cieniami fotografowanego obiektu. Światło skierowane, np. słoneczne lub z reflektora soczewkowego, tworzy bardzo silne kontrasty oświetlenia i bywa używane tylko w celu osiągnię­cia specjalnych efektów. Sposoby uniknięcia zbyt dużych i zbyt mdłych kontrastów oświetlenia będq jeszcze omówione niżej.

Dzień dobry. Nazywam się Arkadiusz Kozacki. Jest to mój autorski blog, na których chce ukazywać wszelaką wiedzę techniczną , której doświadczyłem przez lata mojego życia. Chciałby, aby dyskusję nie gasły w komentarzach!